VÍTEJTE VE VIRTUÁLNÍ PROHLÍDCE ZÁMKU !

Tato stránka je věnována 3D modelu zámku v Horních Lubech ( Schloss Schönbach ), který dnes již existuje pouze jako zřícenina.  

Diese Seite wird zum 3D-Modell des Schlosses in Ober Luby (Schönbach Schloss), die jetzt existiert nur als Ruine gewidmet.

This page is dedicated to the 3D model of the castle in Upper Luby (Schloss Schönbach), which now exists only as a ruin.

HISTORIE VE ZKRATCE :

Zámek vystavěl Jan František Ferdinand z Písnnice v roce 1608. Jednalo se o obdélnou patrovou stavbu, krytou mansardovou střechou, k níž se v nárožích připojovala minimálně dvě boční křídla, jedno z nich s kaplí. Vystřídalo se v něm několik desítek majitelů (např. Selbové, Hoyerové, Korbové) a prošel nekolika stavebními úpravami. Na přelomu 19. a 20. století dal majitel Arthur von Rosenkranz zámku podobu, kterou znala většina lubských pamětníků. Roku 1910 získal zámek saský generál Oskar von Ehrenthal. Ve vlastnictví rodiny Ehrenthalů pak setrval až do roku 1945. Po příchodu americké armády 6. května 1945 byla budova obsazena několika desítkami vojáků. V prosinci 1945 armáda zámek opustila. Na začátku roku 1946 bylo veškeré zařízení zámku Fondem národní obnovy převezeno nákladními auty do Prahy a další osud tohoto zařízení již není znám. Začátkem padesátých let zde byl na dva roky zřízen ústav pro narušenou mládež. Pak ho do správy převzalo ministerstvo vnitra s tím, že budova bude sloužit pro ubytování příslušníků pohraniční stráže, kteří střežili hranice mezi ČSSR a NDR. V té době byla nemovitost ještě v poměrně dobrém stavu. 

Rota se ze zámku v roce 1964 vystěhovala a začátkem 80. let, kdy o něj nejevil nikdo zájem, byl převzat Státním statkem Skalná, což byl začátek jeho konce. 
V místnostech budovy se začalo uskladňovat obilí, ve sklepě brambory a v přilehlých budovách byl ustájen dobytek, chovala se zde prasata. Nebyla zde prováděna žádná údržba a tak zámek rychle chátral. Došlo k propadnutí některých stropů, a tak nezbylo nic jiného, než objekt rychle opustit. K úplné demolici ale nedošlo, byla stržena jen boční křídla. V r.1990 či 1991,kdosi traktorem strhl střechu na severní straně,odvezl trámy a pod. Další část střechy, se pak v zimě pod tíhou sněhu propadla, další zimy a různí stavebníci rozebrali co se dalo.. zdroj: www.hrady.cz a p. František Geiger.

ZDE SI MŮŽETE 3D MODELY PROHLÉDNOUT:

3D model podle katastrální mapy 1840:

sketchfab.com/models/f5bac477e6a94e779a3e67d932f0db67

3D model interiéru zámku 1910 (přibližný vzhled):

sketchfab.com/models/1cdb9e35ea5949c8bf1f279ba053fe28

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.